Vad vi gör

Vi levererar lösningar till produktutvecklande företag. Under åren har vi samlat på oss värdefulla erfarenheter från en rad olika branscher. Idag har vi en medelerfarenhet på 13 år för våra konsulter. Inte att undra på att vi gjort oss kända för är vår branschbredd och vår kompetenshöjd. Vi antar vanligtvis seniora roller som systemingenjör, projektledare, konstruktionsansvarig, industrialiseringsingenjör samt process- & metodutvecklare inom PLM.

Branscher