Vår story

Vi är ett bolag grundat av konsulter för konsulter. Sedan starten 2005 har vi gjort oss kända för vår branschbredd och kompetenshöjd. Vi har tillsammans mejslats fram kring några enkla värderingar med konsulten i fokus.

För det första finns det en frihet att kunna påverka sin arbetssituation. I konsultrollens natur ligger det att hela tiden kunna få utveckla sina färdigheter. Med vårt omfattande nätverk av kunder över flera branscher kommer det alltid att finnas en möjlighet till utveckling vilket i slutända gagnar såväl konsulter som kunder.

För det andra är din röst viktig. Vi vet vad viktigt det är för engagemanget att kunna få känna sig delaktig. Hos oss råder därför en familjär stämning där vi ser och förstår varandras behov.

För det tredje är det viktigt för oss att kunna leverera lite mer. En grundförutsättning för detta är att vi har rätt kunskaper och erfarenheter med oss in i uppdraget. Men för att leverera i överkant så räcker ofta inte detta. Du måste kunna ta ansvar för att du har skaffat dig rätt förutsättningar för projektet. Det är för oss kompetens på riktigt. Summerat kan vi lyfta ut Frihet, Familjär och Kompetens som de värdering som lett oss till framgång. För oss betyder dessa 

FrihetGenom ”Frihet under Ansvar” har vi möjlighet att påverka vår arbetssituation
Familjär: Vi hjälper, stöttar och ser varandras behov
Kompetens: Med vår erfarenhet ser vi vilka förutsättningar som behövs för att kunna leverera det som gör skillnad

Vår vision

Vi gör sådan skillnad att kandidater och kunder står på kö för att få arbeta med oss.