På Veprox var torsdagskvällen vikt för att prata Lagande, Ledarskap och Motivation. Varför tycker vi detta är centralt. För vi vill bygga bolaget som har lite bättre ”spirit” än konkurrenterna. Du tillbringar 30% av din tid på jorden på jobbet. Det kan absolut vara värt att satsa på. Vad finns det då att skruva på? Många uppdrag att välja på såklart. Bra och öppen information självklart. Men det ser vi som hygienfaktorer. Det ska bara finnas. Mer avgörande är hur du blir behandlad. Hur beter vi oss gentemot varandra? Vad har vi för värderingar som styr hur vi gör saker på Veprox. Med andra ord, det är laget, dina kollegor, chefer, medarbetar och vilken anda som råder som gör skillnad.

Under kvällen tog Ingvar Bengtsson från Team & Ledarutveckling med oss in i beteendevärlden. Vad gör de företag som är bäst på att bygga laganda och vilka resultat kan man förvänta sig? Och vad krävs av dig som individ för att platsa i bolag som har sagt JA till att utveckla sin laganda. För vår del kunde vi få en check på vilken plattform vi har för att kunna jobba vidare i vår process med bygga bolaget med bäst ”spirit”.

Det som särskiljer bolag som lyckas är att de driver värdegrundsfrågor och beteende i process för ständiga förbättringar. Såväl internt i företaget som externt gentemot kund. För dig som individ krävs att du är villig att utveckla dig som person. Kulturen i bolaget är summan av alla anställdas sätt att agera. Är inte du utvecklingsbenägen hur ska då bolaget kunna utvecklas. För personlig utveckling måste du säga JA till en ökad självreflektion, jobba på din öppenhet och på så vis öka din självinsikt för att kunna ta nästa utvecklingssteg.

Kvällen avslutades med en övning kring vilka effekter en förbättrad laganda skulle få sett på jobbet, sett till dina kunder eller sett till ditt privatliv. Det rådde ingen tvekan. Att satsa på laganda får stora effekter på alla tre instanserna.