Frequently Asked Questions (FAQ)

Om Veprox

Ett teknikkonsultbolag.
Konsult- och teknikkonsulttjänster
År 2005 i Göteborg.
Energi, Fordon, Medicinteknik, Försvar, Offshore & Industri.
Nej. Vi erbjuder enbart våra egna konsulttjänster.

Tjänster

CAD-konstruktion, beräkningar, tekniska ritningar, GD&T (Geometriska toleranser och dimensionering), tillverkning, prototypframtagning, konceptframtagning och rådgivning mm.

Ledning, planering, change control, aktivitetsledning och uppföljning mm.

Konstruktion, framtagning, utvärdering, prototyptest, kostnadsoptimering, högvolym, EMC, firmware och simulering mm.
Hög- och lågnivåprogrammering, testning och validering.

Roller som QA, QC, RA, verifiering och validering mm.

Prototyptest och utvärdering, testsystem, testriggar, testplanering, kravverifiering, validering av användarkrav.

Ja. Vi har en mekanikverkstad där vi har möjlighet att ta fram prototyper och utföra aktiviteter inom testning och verifiering.

Anställning på Veprox

Vi anställer både mot uppdrag och direkt. Det beror på situationen.
Vi försöker vara snabba och återkoppla inom en vecka.
Friskvård, terminalglasögon, personalaktiviteter, försäkringar, flexibla arbetstider, möjlighet till personalbil och kollektivavtal.
Vi har två alternativ. Månadslön och projektlön, där projektlön är en high risk / high reward variant.
Nej, i regel inte. Det är svårt att matcha uppdrag mot sommarjobb.
Ja, om det är en relativt hög andel i arbete (60-80%).

Partnernätverk

Konsulter och uppdrag

Det beror på senioritet och kompetensområde. Men genom benchmarking vet vi att vi ligger konkurrenskraftigt till.

Det kan vara en enstaka timme till flera år. Vi gör allt från korta inhopp och till långa åtaganden.
Enstaka konsulter, team leveranser, projektåtaganden, satellit och in-houseutveckling.

Absolut, vi bollar gärna idéer med dig. Det kan vara allt från att man som privatperson har kommit på en innovation eller ett start-up bolag som behöver stöd. Kontakta oss så kan vi hjälpa till att guida i utvecklingsdjungeln.

Nej, ett uppdrag ska kännas rätt för alla parter. Går ett uppdrag emot ens värderingar så tvingar ingen konsulten att utföra det.

Kontaktvägar

Fiskhamnsgatan 10, Göteborg.

Övrigt

Unfortunately, not yet. But you can use Google Translate through this link: Translated website.