Våra tjänster

Ska man summera vårt erbjudande i ett enda ord så är det kompetensförsäkran som passar allra bäst.

Eftersom vi är konsulter så är vårt huvudsyfte att lösa problem med smarta lösningar. Tillvägagången när vi ska lösa ett problem börjar alltid med att undersöka vilka lämpliga kompetenser vi har internt för att ta oss an det. För det mesta har vi rätt person i bolaget och vi kan sätta igång att börja klura. Ibland kan det vara ett väldigt specifikt problem eller kräva fler resurser än vi har tillgängligt, då engagerar vi vårt kvalitetssäkrade partnernätverk och sömlöst integrerar underkonsulter i uppdraget.

Oavsett hur vi löser problemet, så försäkrar Veprox att personer med rätt kompetens nyttjas för att lösa uppgiften.

Leveransmöjligheter

Hur våra tjänster levereras kan variera och bestämmas utefter de behov som våra kunder har. Den vanligaste formen är genom en konsulttillsättning på plats hos kund men det är inte alltid den lösning som efterfrågas. Vi skräddarsyr alltid leveransen för att skapa mest värde för er som kund. Nedanstående är vårt standardutbud av leveranser – har ni andra önskemål så kan vi diskutera det! 

Kompetensområden

Vår kärnkompetens har alltid varit mekanikkonstruktion och det är något som vi alltid kommer att vara starka inom. Med årens gång har vi successivt breddat vårt erbjudande som nu inkluderar det mesta för att utveckla system och komplexa konstruktioner.

Mekanikkonstruktion
3D-CAD, Proof of Concept (POC), DFM/DFA, Geometriska toleranser (GD&T), PDM/PLM, konceptstudier och mycket mer.

Projektledning
Planering och strategi, analyser, FMEA, Agile & Scrum, aktivitetsledning och uppföljning.

Test & verifiering
Verifieringsplanering, testmetodplanering och hantering, testrigsutveckling, testutförande, kvalitetskontroll och dokumentation.

Prototyputveckling
Framtagning av funktionsprototyper, utvärdering, design input och beslutsunderlag.

Mjukvaruutveckling
Hög- och lågnivåprogrammering, automatiserade tester och validering.

Hårdvarukonstruktion
PCB-utveckling med schema, routing/layout, framtagning och uppstart samt programmering av firmware.

Beräkning och simulering
Mekanisk hållfasthet & utmattning (FEM), Termodynamik & flöden (CFD), Rapport & dokumentation. 

Kvalitetsarbete
Kvalitetsäkring (QA), kvalitetskontroll (QC), regulatorisk efterlevnad (RA).

Genom vårt partnernätverk både styrker och lägger vi till kompetenser till ovanstående, som kan vara avgörande för att lösa just ert problem. Det bästa är att kontakta oss för att diskutera vår lämplighet och så tar vi det därfrån. Vi är snabba på återkoppling och skulle vi mot förmodan inte kunna lösa just det ni efterfrågar så hjälper vi er att hitta rätt.