Vår story

Veprox är ett bolag grundat av konsulter för konsulter. Sedan starten 2005 har bolaget gjort sig känt för sin branschbredd och kompetenshöjd. Veprox har mejslats fram kring några enkla värderingar med konsulten i fokus.

För det första så ska det finnas möjlighet att ständigt utveckla sitt CV. Det ska vara enkelt att få prova på nya spännande uppdrag så att att finns en utveckling. Därför har Veprox ett omfattande nätverk av kunder över flera branscher där det finns en frihet att välja.

För det andra så är din röst viktig. Vi vet att du vet vad som är bäst för dig. Hos oss på Veprox råder därför en familjär stämning där vi ser varandras behov.

För det tredje så är det kunden som betalar vår lön varför vi förväntas kompetenta nog för att ta ansvar och skaffa oss rätt förutsättningar för att leverera det som behövs. Summerat så kan vi lyfta ut Frihet, Familjär och Kompetent som de värdering som framgångsrikt lett oss. För oss betyder dessa:

Frihet: vi litar på individen och hans förmåga att ta ansvar för sin egen arbetssituation
Familjär: vi är öppna och positiva kollegor som hjälper, stöttar och ser varandras behov
Kompetens: vi har förmågan att skaffa oss rätt förutsättningar för att leverera det som gör skillnad

Why, How, What?

Varför Veprox: för att vi brinner för att göra skillnad för dig

Hur agerar vi på Veprox: vi ser och förstår dina behov och vi kan skaffa oss rätt förutsättningar för att leverera det du behöver

Vad levererar Veprox: ingenjörsroller för utveckling av mekaniska system såsom uppdragsledare, konstruktionsansvarig, industrialiseringsingenjör samt process- & metodutvecklare inom PLM

Vår vision

Vi uppfattas som ett bolag där kandidaterna står på kö för att få börja och där kunderna söker kompetens som gör skillnad