Hur ser det ut hos dig. Får du din verksamhet att växa? Det står sällan still. Antingen går det upp eller annars ner. Självklart vill vi se att det växer. Det yttersta beviset på att både kunder och anställda finner att vi har ett attraktivt erbjudande. Vi som arbetar i tjänstesektor har idag mer förfrågningar än vad vi förmår leverera. Det uppenbara är ett faktum. Vi behöver bli fler för att kunna växa. Hur gör vi för att anställa fler? Jag vill påstå att svaret är att fokusera på att utveckla redan befintlig personal. Det är här det självspelande pianot kommer in. Kan vi skapa en atmosfär av stolta medarbetare som känner sig sedda och uppskattade så vet vi att de kommer skicka rekommendationer i sitt nätverka till de som de gärna skulle vilja se som framtida kollegor. Mig veterligen finns det inte mycket som kan mäta sig med vad goda arbetskamrater betyder för trivseln. Alla vill arbeta tillsammans med kompetenta personer de respekterar. Ponera nu att de som känner så – de som trivs och respekteras rekommenderar kandidater som de vill se som kollegor. Vi blir då vinnare ur två aspekter. Det uppenbara är såklart att vi kan få lika många rekryteringskonsulter som vi har anställda. De andra aspekten är att vi får en väldigt bra kvalitetscheck vid anställning. Referenstagningen är redan gjord i och med att rekommendationen kommer från en engagerad kollega som vill fortsätta att arbeta med duktiga kollegor.
Sammanfattningsvis: om du satsar på de dina kommer de rekommendera sina bästa. Du får en kvalitetscheck genom att de som är bra vill ha bra kollegor. Om de nya i sin tur får ett bra bemötande kommer de rekommendera i sitt kontaktnät vilket borgar för en kvalitetssäkrad rekrytering. Och så håller det på – det självspelande pianot.