Eftersom vi är erkänt duktiga inom PLM på Veprox följer vi med spänning det som händer i byggbranschen. De är i startgroparna med att påbörja en stor digitaliseringsresa. Liknande den som skedde på industrisidan i och med datorer, CAD och kraftfulla PDM-system som gjorde det möjligt att lagra stora datamängder. Det verkar som att byggbranschen är överens om att det kommer att ske. Som jag förstår det är ambitionen att alla involverade i utveckling och byggprocessen ska kunna jobba med samma data och att den digitala leveransen ska överensstämma med hur det har blivit byggt. Med tanke på vilken framgång arbetssättet haft för industrin kan man undra varför det inte redan är i gång i större skala. Vad är det som håller emot?

Veprox hade i höstas en nyhetsserie som handlade om förändringsarbete och i vilken ordning saker och ting måste ske för att åstadkomma en bestående förändring. Min egen spaning om det vi ser sker eller inte sker i byggbranschen är att man saknar den innerliga drivkraften att få det att hända. Vad är den egentliga motivationen? Som jag ser det så är det ofta omöjligt att få saker att ske om inte alla kan se samma möjlighet en förändring skulle ge. Jag tror därför att man inte riktigt är helt överens om vad som är steg 1 i förändringstrappan. Kommer ni ihåg

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision
Steg 4: Kommunicera för att få alla att agera på visionen
Steg 5: Röj hinder på vägen och stärk tron på att vi är på rätt väg
Steg 6: plocka de lägst hängande frukterna för att snabbt visa på er framgång
Steg 7: Visa uthållighet

Vi vet att byggprocessen är komplex och med många intressenter involverade. Det är då dess börja se samma bild av nyttan med en digitalisering som det sätter riktig fart.