Under våren kommer Chalmersstudenterna Alexander Karlsson och Tim Hedlund från Designlinjen att utföra sitt examensarbete hos oss. Projektet är beställt av Volvo Cars och handlar om ambitionen att sätta en global standard för hur självkörande bilar ska kunna kommunicera med övriga trafikanter.

Med introduktionen av självkörande bilar är det många som ställer frågan om hur bilarna ska kommunicera med sin omgivning. När det inte längre finns en förare som kontrollerar bilen kan man inte förlita sig på ledtrådar från kroppsspråk och ögonkontakt. En stor utmaning blir alltså hur bilen ska med hjälp av olika displayer och ljud, visa vad den tänker göra och hur man vinner förtroendet från exempelvis fotgängare.

Projektet kommer att ta fram nya designlösningar till Volvos självkörande konceptbil 360c. Fokus ligger på att vidareutveckla displayer som går längs bilens utsida. Examensarbetets mål är att göra gränssnittet så lättförståeligt som möjligt. Detta kommer förhoppningen att öka allmänhetens förtroende för Autonomous Vehicles (AVs) och skapa en bättre användarupplevelse. Till hjälp för detta kommer Amazons online undersökningstjänst Mechanical Turk användas för att testa koncepten. Detta är är en väldigt ny och spännande metod för verifiering inom produktutveckling. Syftet är att kunna testa flera olika koncept snabbt, ofta och mot en stor användarbas i linje med “Fail Fast” tänk.

Den 16 maj kommer Alexander och Tim att berätta om sina resultat. Då är du välkommen att lyssna.