Det första seminariet i agil produktutveckling gav en översikt över vad ett agilt arbetssätt innebär och hur ett agilt arbetssätt skiljer sig från det som ofta benämns som det traditionella.

Vi bjöds också på en genomgång av vad uppskalad Scrum är – specifikt Scaled Agile Framework (SAFeTM) – och hur detta är implementerat på en utvecklingsavdelning hos en stor biltillverkare, fallgropar de fallit i och hur de tagit sig upp ur dessa.

En insikt vi fick är att det är svårt att applicera en metod sprungen ur mjukvaruutveckling på hårdvaruutveckling med sina inneboende behov av lång framförhållning med t.ex. verktygsbeställningar och fabriksplanering.
Detta har startat en tanke om ”inte antingen eller, utan både och” gällande metoderna som står emot varandra vilket är agile/scrum och waterfall/stage-gate. De båda har ju bevisligen visat sig vara välfungerande och effektiva i de miljöer de är sprungna ur.
Så varför inte ta de delar av dessa som leverar bäst prestanda för just den typ av utveckling som skall utföras?

Frågeställning ledde oss in på en metod utvecklad i Sverige, vilken fortfarande väntar på att slå igenom i full skala, kallad Dynamic Product Development (DPDTM­). En intressant metod för de som arbetat i både de traditionella och de agila metoderna och som kämpar med att dra full nytta av dessa i kontexten de befinner sig i.
Denna metod kommer vi också att täcka in under seminarieserien om agil produktutveckling.

Vill du veta mer om Veprox och är nyfiken på vilka lediga tjänster vi har, gå in här på Veprox karriärsida.