Då är vi intresserade av dig!

Ser du dig själv som någon med stor erfarenhet av enklare PDM-mjukvaror eller stora PLM-system? Ser du på PLM-system som bara ett verktyg för att få den nödvändiga strukturen och spårbarheten på produktdatan?

Är du outtröttlig i omvärderandet av befintliga arbetssätt och drivs av en vilja att förbättra processer och metoder i de program och system du jobbar i? Är du en person som är lyhörd, har en vilja av att hjälpa andra och att utveckla deras kunskaper?

Veprox söker engagerade människor som är intresserade av PLM.

Uppdragen består av att hjälpa våra kunder med framtagande av processer och arbetsmetoder inom produktutveckling. Du kommer att jobba mycket med metodutveckling och användarsupport.

Vi söker dig som har bestämt dig för en karriär som konsult. Du har redan jobbat ett antal år och känner lust att utveckla din kompetens med en varierande flora av uppdrag. Du ser dig själv som en riktig konsult, eller har önskan att bli en i ordets rätta bemärkelse. För oss är en konsult en person med en ”verktygslåda” så fylld av erfarenheter att det alltid går att göra skillnad oavsett frågeställning.

Det vi har att erbjuda dig är en företagskultur med mycket kompetenta och erfarna konsulter. Idag ligger vårt snitt på strax över 10 år. Kompetens är också en av våra grundvärderingar som innebär att vi delar med oss av vår kunskap och vi jobbar kontinuerligt med att skaffa oss en möjlighet att utvecklas. Förutom kompetens så bygger vår kultur på frihet och det familjära. För oss betyder detta av vi hjälper och stöttar varandra och att det finns en möjlighet för dig att kunna påverka din situation avseende arbetsvillkor och val av uppdrag.

Passar detta in på dig? Se våra aktuella annonser på vår karriärsida och registrera ditt intresse.