Har vi hört skeptiska röster kring vad det ska tjäna till att utveckla företagets kultur? Det brukar ofta vara check på att utveckla och stärka varumärket. Med det där med värderingar och beteende som vävs ihop till en kultur, det är flum. Och detta till trots att det är helt omöjligt att vara ”kulturlös” så länge vi har med människor att göra. Varken om vi vill eller inte så har vi en kultur även på vår arbetsplats. Och jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå att det är just tack vare kulturen som vi har valt att jobba vidare där vi är. Eller du har kanske precis bytt jobb? Vad var det som gjorde att du slutade? Varför valde du att börja på det nya? Högst sannolikt för att det var något du gick igång på. Positivt eller negativt. Det var i alla fall något du kände starkt. Det är det som är kultur. Kultur kopplar till en känsla och den spelar skillnad.
Om det nu är sant att påstå att oavsett om vi vill eller inte så finns det en kultur på vårt företag. Vore det därför inte på sin plats att utnyttja detta till vår fördel? Så länge vi har med människor att göra så kommer vi inte undan. Kulturen kommer vara avgörande för om vi ska lyckas attrahera talanger och utveckla våra egna. Framgångsrika bolag har satt detta i system. De är tydliga med vilka de är och hur de agerar. Allt för att öka sannolikheten att de attraherar och utvecklar i rätt riktning. Deras värdegrund är definitivt mer än tre ord på väggen. Den beskriver företagets historia nedkokat till ett antal rätt sätt att agera. ”Hos oss är vi så här mot varandra” ”Så möter vi våra kunder” De som är allra bäst lyckas koppla ihop detta till känslor på ett plan som berör. Och självklart stannar det inte här. Har vi hittat ett framgångskoncept vill vi gör mer av detta. Mer för att få nöjdare kunder och medarbetare, mer för en ökad omsättning och mer för en större vinst.