Veprox kommer den 24-25 april att delta på Design Management Forum 2018 som vår partner Symetri anordnar.
600 deltagare från byggbransch, industri, infrastruktur och fastighetsägare samlas för att lyssna på talare som presenterar trender i de olika branscherna och för att knyta kontakter.
Vi kommer framför allt fokusera på att lyssna in trenderna inom BIM och BLM inom bygg och fastighet och även knyta kontakter för att visa på att vårt PLM-kunnande i allra högsta grad är applicerbart i dessa brancher.

Veprox kan CAD och PLM. Därför anser vi oss kunna vara ett bollplank och ta diskussioner om frågeställningar som finns inom eller om BIM och BLM.

Håll utkik efter oss och ta ett förutsättningslöst samtal. Så kan vi se om vi kan ställa de rätta och borrande frågorna för att hitta ert behov och sedan komma fram till vägledande råd till exempel.