Vad får dig att känna dig nöjd efter att ha fått hjälp? Är det när det blir ett rakt snabbt svar ”Gör så här”, eller är det när du har blivit coachad fram till lösningen med en känsla av att supporten verkligen lyssnade efter vad problemet egentligen var? Vad ger störst nytta för den som tar emot supporten?
Du som ger support bör ständigt reflektera kring om din feedback och coachning ges med goda intentioner. Alltså att du verkligen gör det för att mottagaren skall utvecklas och lära sig något nytt.

För att kunna bli en bra supportperson så krävs en form av självinsikt. Att kunna gå tillbaka till sina egna känslor när du själv haft ett problem som du fått hjälp att lösa till exempel. Du måste vilja sätta dig in i din klients problemställning.
Borra med öppna frågor för att hitta vad denne verkligen önskar för resultat och börja därifrån för att coacha fram till en lösning om möjligt. Fokusera på att inte ge svaret direkt utan försök i första hand få klienten att ”själv” komma fram till svaret.

Veprox jobbar med detta aktivt. Vikten av självinsikt för att förstå andra. Öppenhet hos en själv för att öka sin självinsikt.
Veprox tre värdeord linjerar direkt med detta:
Familjär – vi ser och förstår varandras behov.
Kompetent – vi skaffar oss förutsättningar för att förstå vårt uppdrag.
Frihet – vi förstår att den förtjänas av att vi kan ta ansvar.