Veprox har sedan en tid tillbaka paketerat ett erbjudande inom PLM. Vi märker en ökad efterfrågan hos flera av våra befintliga kunder men även
hos bolag som vi successivt håller på att bearbeta. Det bekräftas gång på gång att vi är helt rätt ute och att kunskapen som vi besitter i vårt bolag är slagkraftigt och
verkligen imponerar på våra kunder. Speciellt som vi idag också har ett flertal referenscase inom PLM-utveckling, implementering och support.
Så sent som i veckan har vi fångat upp ett nytt lead inom området och det består i att hjälpa en stor industrikund i Västra Sverige att formulera sin strategi inom PLM.
Vi har alltså fått förmånen att komma in i ett tidigt skede för att sitta med i deras analysfas inför att kunna formulera en RFI som PLM-systemsleverantörer sedan kommer få svara på.
Arbetet handlar mycket om att kartlägga kundens nuläge och på så sätt i tätt samarbete med kund tydliggöra vad som behöver göras samt definiera en PLM-strategi och önskad målbild. Det förutsätter att vi som leverantör av tjänster inom PLM använder oss av vår gedigna erfarenhet från andra branscher men samtidigt sätter oss in och förstår kundens utmaningar.
Förhoppningsvis kommer detta generera fortsatt förtroende hos kund och där Veprox skall vara den självklara partnern att jobba vidare med i hela PLM-cykeln.