Veprox har sedan flera år kommit i kontakt med agila arbetsmetoder, både genom våra medarbetare och deras uppdrag och i affärsutvecklingsperspektivet. Det har blivit uppenbart att denna metodik inte är ett ”copy and paste” upplägg som bara är färdigt för att appliceras, utan istället är beroende på många faktorer hos respektive bolag som väljer att införa ett agilt arbetssätt. Vi på Veprox har bestämt oss för att kunskapen och erfarenheten inom just agil produktutveckling är, och kommer fortsatt att vara, en värdefull kunskap att kontinuerligt utvecklas inom för våra medarbetare.

Så därför är det nu dags för det första seminariet i en serie där vi utvecklar vår kunskap i ämnet agil produktutveckling.
Målet med denna första kväll är att fördjupa oss i definitionen av de vanligast förekommande metoderna och ramverken, för att sedan avslutas med en lessons learned från ett större företag som är mitt i denna transformering från traditionell till agil produktutveckling.

Tanken är att detta första seminarium skall öka suget hos våra konsulter att vilja förkovra sig ännu djupare i detta synsätt på hur produktutveckling kan bedrivas effektivt vilket de definitivt kommer att kunna göra under kommande seminarier i denna serie.

Agendapunkter för kvällen är:
Varför en Agile Movement?
Vad betyder Agile?
Vad är SCRUM?
Vad är SAFe®?
Lessons learned.

 

Vill du veta mer om Veprox och är nyfiken på vilka lediga tjänster vi har, gå in här på Veprox karriärsida.