Vi vill göra skillnad. Idag har vi som konsultbolag ett engagemang i fordonsbranschen. Hur kan vi bidra med en hållbar utveckling? Ett steg är att skaffa mer kunskap om vilken miljöpåverkan den industrin har och vilka utmaningar den står inför. Igår hade vi ett seminarium under temat ”Elektrifiering av tunga transporter” där Bengt Larsson från Volvo Powertrain Electromobility berättade en del av det som finns publikt inom orådet. På den tunga sidan möter vi helt andra utmaningar än vad personbilssida brottas med. Det uppenbara är såklart räckviddsfrågan. Viken batterimängd skulle behövas för att motsvara en tank om 600 liter diesel? Där pratar vi i storleksordning en batteristack om 50 ton vilket vore helt orealistiskt såklart. Vad gör man då istället för att minska miljöpåverka i form av CO2 utsläpp?

Först gäller det att hitta de kunder som har ett körsätt som kan lämpa sig för någon form av elektrifiering. Rätt kund till rätt applikation. Uppenbarligen är det inte rätt väg att försöka med de tunga fjärrtransporterna. Idag jobbar därför Volvo med en kombination av hybridiserade lösningar för fordon i innerstadstrafik som bussar och distributionsbilar. Att kombinera el och diesel ger en total verkningsgradsvinst då det går att utnyttja respektive drivkällas bästa driftpunkter mer optimalt. Alltså, man låter dieselmotorn arbeta där den har sitt optimum och lika så för elmotorn. På så vis blir 1+1 > 2. Dessutom arbetas det med uppkopplade GPS-lösningar där vägsträckans topografi är känd för den planerade rutten. Fordonet planerar då själv för det mest optimala utnyttjande av batteridrift. Den ser vilka lämpliga nedförsbackar som finns där batteriet kan laddas osv.

Om vi ändå skulle vilja elektrifiera för fjärrtransport är lösning så kallade ”electric road systems”. Där har du kontinuerlig tillgång till laddning via antingen en luftledning eller skenor i vägbanan. En sak som kanske bestrider att ”electric road systems” skulle vara den enda lösningen är Tesla som släppt en 40 tons lastbil med räckvidd á 800 km och där återladdningen endast skulle ta 30 minuter. Det här har skakat om traditionella fordonsleverantör varvid ett antal aktiviteter startas för att se på nya möjligheter. Är det här startskottet till en ny utvecklingsvåg? Den spännande framtiden är vår.