Allt fler företag vill anamma ett agilt arbetssätt.

Men vad är den egentliga nyttan med det? Vad vill företagen som inför ett agilt arbetssätt vinna med det? Många företag vill bli ”effektivare”. Men vad är effektivitet för just det företag du jobbar för?

Är det att ingen någonsin går tomt? Dvs resurseffektivitet, att alltid ha en backlog med uppgifter att plocka ifrån.

Är det att leverera ut tekniska lösningar i snabb takt? Dvs hög flödeshastighet.

Är det att kunna hantera kravspecifikationer som ändras över projekttiden? Dvs att hantera variation.

En vanlig föreställning är att ett agilt arbetssätt är det samma som att lättvindigt kunna byta riktning och vad man fokuserar på för stunden.
Detta sätt att jobba kan skapa en mängd ofärdigt arbete, waste, vilket är precis i motsats till vad man vill uppnå i ett agilt och leant arbetssätt.
Det som istället är utmärkande för ett agilt arbetssätt är att bryta ner jobbet man har framför sig i mindre delar och jobba i korta sprintar så att färdiga dellösningar levereras i en relativt snabb takt. När sedan en kravspecifikation uppdateras och riktningen behöver ändras så är inte allt jobb som dittills utförts waste, då förhoppningsvis de redan levererade dellösningarna kommer att kunna återanvändas i viss mån.

Ett annat fel som våra konsulter fångat upp att företag gör när de implementerar ett agilt arbetssätt är att de applicerar en process och verktyg som andra använt utan att ha ett tydligt definierat ”varför” de vill införa agile. Det borde istället vara nyttan och vinsten man vill åt som sedan ska definiera vilken process, metoder och verktyg man behöver för att nå dit.
Ett exempel är införandet av dagligt uppstartsmöte, så kallade ”daily standups”. Gruppchefer och management ser detta som ett ypperligt tillfälle att få vara ansvarsutkrävande och få dagliga rapporter om framdrift i projekten… Detta är ett praktexempel på att skapa waste. Hela gruppen ska alltså stå och lyssna på när de andra rapporterar av vad de jobbat med sedan igår – Inget värdeskapande alls under 15 minuter varje dag…
Det daily standups istället ska användas till är att utveckla gruppen och gruppens medlemmar. Detta görs genom att medlemmarna bara fokuserar på att ta upp vilka hinder de stött på de senaste 24 timmarna och vilka hinder de ser de närmaste 24 timmarna. Genom att gruppen hör detta kan de sedan erbjuda sin hjälp eller lyssna in hur den andre löst sina hinder. En naturlig kunskapsöverföring och ökad gruppkänsla då gruppen coachas i att hjälpas åt att lösa problem som enskilda medlemmar står inför.

Detta och mycket annat kommer nu Veprox gräva ned sig i tillsammans med sina konsulter i en rad seminarier om agil produktutveckling.

Vill du veta mer om Veprox och är nyfiken på vilka lediga tjänster vi har, gå in här på Veprox karriärsida.