Traditionellt är det i mjukvaruutveckling som Scrum används för att få ett agilt arbetsätt.

Men vi har även kunder som vill förbättra sina verksamheter på produktutvecklingsområdet med hjälp av Scrum. Eftersom kravställningar ofta ändrar sig under ett projekt så lämpar sig ofta Scrum då det är en iterativ metod där fokus ligger på att leverera de mest värdeskapande lösningarna snabbt och samtidigt förbli flexibel redo att reagera snabbt på ändrade förutsättningar och kravställningar.

Så har du själv, eller känner du någon, som har kunskaper inom agil utveckling och har bestämt sig för en karriär som konsult? Har du redan jobbat ett antal år och känner lust att utveckla din kompetens med en varierande flora av uppdrag. Du ser dig själv som en riktig konsult, eller har önskan att bli en i ordets rätta bemärkelse. För oss är en konsult en person som jobbar på att fylla sin  ”verktygslåda” med erfarenheter så att det alltid går att göra skillnad oavsett frågeställning.

Det vi har att erbjuda dig är en företagskultur med mycket kompetenta och erfarna konsulter. Idag ligger vårt snitt på runt 13 år. Kompetens är också en av våra grundvärderingar som innebär att vi delar med oss av vår kunskap och vi jobbar kontinuerligt med att skaffa oss en möjlighet att utvecklas. Förutom kompetens så bygger vår kultur på frihet och det familjära. För oss betyder detta av vi hjälper och stöttar varandra och att det finns en möjlighet för dig att kunna påverka din situation avseende arbetsvillkor och val av uppdrag.

Attraherar detta dig. Se våra aktuella annonser eller skicka in en spontanansökan på vår karriärsida:
https://www.veprox.se/karriar