2021 planerar Volvo att lansera helt självkörande bilar. Dessa bilar kommer vara level 4 vilket innebär att passageraren kan välja att ta över som förare och köra bilen själv. Nästa nivå, level 5, är bilar som inte har styrdon över huvud taget vilket gör att bilen har bara passagerare.

Det är just dessa två nivåer av helt självkörande bilar som vi nu i denna text tänkte spekulera lite runt hur de kommer förändra våra liv och påverka hur vi kommer att se på transportslaget bil.

Först så tar vi en titt på fenomen som redan finns, används och i viss mån är allmänt vedertaget.

Vi streamar film och musik. Dvs att vi låter någon annan köpa in produkten och vi väljer att betala bara för nyttjandetiden.
Vi hyr ut våra bostäder och hyr av andra. Dvs vi ökar nyttjandegraden av våra bostäder och har täckning för kostnaden den tid vi inte nyttjar bostaden.
Vi gör inköp och beställer husgeråd och produkter med appar i telefonen. Dvs vi bygger upp en vana att beställa vid uppkommet eller inför planerat behov med en app i t.ex. telefonen.
Vi är alltid uppkopplade. Dvs vi kan alltid leta efter och ladda ned den information vi för stunden har behov av.
Uber, och andra aktörer, sköter betalningen centralt istället för mellan transportör och passagerare.
Vi använder våra bilar runt 4% av deras tillgänglighet. Resterande tid står de parkerade outnyttjade och kostar pengar och tar upp plats. Lync & Co kommer redan nästa år lansera sin delningstjänst där ägare kan välja att hyra ut sin bil när den står outnyttjad och där Lync & Co tar ansvaret för att ta betalt och säkerställa kvaliteten på uthyrare och hyrestagare.
Big data och då framför allt analysen av dessa stora datamängder går framåt.
AI, artificiell intelligens, implementeras på fler och fler områden.

Sedan kan vi se hur ovanstående kan komma att påverka bilismen.

Ska jag åka och handla så beställer jag en liten bil som hämtar mig och kör mig dit. I kassan fås besked om hur mycket jag handlat och efter den informationen beställes en bil för hemresan i vilken inköpen får plats.
Eftersom bilarna är autonoma och uppkopplade, så kommunicerar bilarna med sina medtrafikanter hela tiden vilket gör att det blir möjligt att undvika stillastående köer då stoppljus inte längre behövs. Vävning och varannan bil tillämpas i mergande och korsande trafik där bilarna kan hålla små marginaler eftersom inget oförutsett och icke kommunicerat kommer att ske. Då bilarna kan hålla mindre marginaler både sida vid sida och mot mötande så kan vägarna göras smalare alternativt innehålla fler filer.
AI i bilars och städers styrsystem lär sig snabbt hur flödena av bilar skall styras för att maximera antal persontransporter per tidsenhet.
Parkeringsplatser vid shoppingcentra och vid bostadshus kommer inte längre behövas då bilarna antingen är ute och skjutsar andra eller åker till ett dedikerat bil-garage som kan ligga vart som helst.

Hur kommer detta förändra synen på transportmedlet bilen då vi inte längre har behov av att äga vår bil? Hur kommer denna förändring att påverka våra stadsbilder? Hur kommer det förändrade behovet av antalet bilar slå mot bilindustrin? Hur fort kommer omställningen?

Se den här visualiseringen av Drive Swedens vision om hur autonoma fordon kommer att kunna forma om våra städer – Drive Sweden – Our Vision – A new approach to mobility