Vi har tidigare berört vikten av att vara framgångsrik med att driva förändring i en värld som hela tiden är i rörelse. Konsekvensen av att vi stannar upp i vår utveckling är att vi blir förbisprungna. Vi berörde också att det finns en stor möjlighet till konkurrensfördel då forskningen visar att det är bara 20% av tagna beslut som leder till en bestående förändring i den önskade riktningen. Rent statistisk är det alltså ett av fem startade förändringsprojekt som går i mål. Tänk om ni skulle lyckas med vartannat projekt istället. Vad skulle det få för konsekvenser? Ni kommer att röra er fortare än strömmen.

Vad är det då som kännetecknar de som lyckas? De tar det ”steg för steg” och har en stor uthållighet. Att förändra invanda mönster tar tid. I förra kapitlet så beskrev vi Steg 1 som handlade om vikten att kunna skapa motivation till att en förändring är nödvändig. Om inte organisationen kan känna in att det är nödvändigt att vi ändrar på oss kommer vi inte röra oss ur fläcken.

Nästa utmaning följer i Steg 2 där det gäller att sätta ihop ett ”team” som ska leda förändringen. Här gäller det att hitta individer med rätt engagemang för frågan och att skapa förutsättningar för att de ska kunna arbeta som ett riktigt team. Följande punkter kan vara bra att ha med sig för att lyckas.

  1. Visa på ett stort engagemang för att förändringsprojektet är mycket viktigt för organisationen. På så vis attraheras rätt personer att vilja delta i teamet.
  2. Som i allt lagarbete så är det viktigt att gruppen känner tillit till varandra och ett förtroende från ledningen. Hjälp till att odla detta så att det inte råder någon intern friktion.
  3. Skapa en tydlig rapportering- och mötesstruktur så att förändringsarbetet hamnar i fokus.
  4. Om ni stöter på svårigheter med att sätta samman ert team återkom till Steg 1 för att säkerställa att det finns tillräckligt med motivation för att göra förändringen.

Sammanfattningsvis har vi nu ätit det två första styckena av elefanten. Det började med att skapa motivation och därefter sätta samman teamet som ska leda förändringsarbetet. Vad blir då Steg 3? Återkommer med detta i nästa kapitel.