Vi fortsätter vår guidning i hur du leder ett lyckat förändringsarbete. Motivet är förhoppningsvis glasklart vid det här laget. Vi vet att om vi inte är bra på att utveckla oss så springer omvärlden snabbare och vi hamnar på efterkälken med tappade affärer som följd.

De två första stegen i utvecklingsprocessen har beskrivits tidigare. Steg 1 handlade om vikten att kunna skapa motivation till att en förändring är nödvändig. Om inte organisationen kan känna in att det är nödvändigt att vi ändrar på oss kommer vi inte röra oss ur fläcken. I steg 2 gällde det att sätta samman ”teamet” som ska leda förändringen. Rätt personer med en grundmurad tro på att förändringen är nödvändig har det engagemang som behövs.

I följande steg är utmaningen att kunna måla upp en tydlig bild av framtiden som griper an och ger en känsla av vart vi ska. Vi behöver en vision att enas kring. Budget, planer och strategi i all ära, de behövs också men det är med visionens kraft vi kan få alla att se samma bild. En budget beskriver det finansiella utrymmet. Och planen beskriver steg för steg hur strategin ska implementeras som in sin tur visar hur visionen ska uppnås. Medan visionen i sig beskriver vart vi ska. En bra vision ryms på en ”one pager” eller kan uttalas på väg upp i hissen. Budget, planer och strategi är ofta flersidiga dokument som inte fungerar att samlas kring. En kort och kärnfull vision ger energi för att röra sig i rätt riktning.

Följande punkter kan vara bra att ha med sig

1. Måla upp bilder om hur det ska bli i framtiden = Vision
2. Visionen ska vara kort. ”One pager” / ”Hisspresentation”
3. Försök att få visionen så att den kopplar an till en känsla
4. Sannolikt krävs djärva strategier för att uppnå er vision

Summerat så långt så har vi nu kommit upp på det tredje trappsteget för ett lyckat förändringsarbete. Steg 4 återkommer vi till. Men du kanske redan listat ut vad som komma skall.

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision
Steg 4: ……….