Nu har vi kommit till det fjärde momentet i vår resa om hur du gör för att åstadkomma en framgångsrik och bestående förändring. Som vi har berört tidigare så vet vi med säkerhet att omvärlden är ständigt i rörelse. Vill vi vara med och konkurrera så måste vi se till att röra oss lite snabbare än strömmen. Vi vet också att det kan finnas en del hinder och svårigheter på vägen. Endast 20% av alla förändringsprojekt verkar leda fram till det som det var tänkt. Vitsen med vår lilla följetong är att guida dig på vägen så att du inte hamnar bland de 80% . Hittills har vi tagit oss igenom följande steg.

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision

Vårt nästa steg är att kanske givet. Nu handlar det om att kommunicera. Syftet är att få så många som möjligt att börja agera på visionen som vi satte upp i steg 3. Att kommunicera är inte det enklaste. Det räcker sällan med att bara gå ut och överföra fakta och tro att det kommer att tas emot enligt din egen uppfattning. Det är mottagaren som äger tolkningen av ditt budskap. En inte alltför ovanlig reaktion vid en förändring är hur detta kommer att påverka just ”mig”. Även om alla kan inse att förändringen är rätt i sig så är man alltid sig själv närmast. Vad kan komma att hända med ”mig”? En oro kan sprida sig om vad som är på gång. Om du ska lyckas med din kommunikation är det viktigt att du kan bekräfta och visa förståelse för att det kan kännas oroande. Annars så kommer du aldrig att nå ut med det du vill få sagt och än mindre få med alla till visionen.

Steg 4: Kommunicera för att få alla att agera på visionen

Då du ska börja att kommunicera så kan följande punkter vara bra att ha med sig

  1. Var enkel och tydlig i ditt budskap ”less is more”.
  2. Förbered dig väl innan du börjar kommunicera. Försök att sätt dig in i vilka känslor ditt budskap kan komma att väcka.
  3. Ta dialogen med de som känner oro, irritation och misstroende till förändringen
  4. Tänk på vilka kanaler du använder för din kommunikation så att du inte filtreras bort i bruset
  5. ”Walk the talk”. Du har inte en chans att vara trovärdig i din kommunikation om du inte själv agerar som du säger.

I nästa utgåva tar vi ytterligare ett steg. Vad gör vi efter vårt flitigt kommunicerande?