Vår följetong om hur du skapar en bestående förändring går vidare. Nu har vi kommit till det femte steget. Och det är nu vi kan se om det börjar hända saker i organisationen. De tidigare momenten har varit mer av förberedande karaktär. Det är först nu vi kommer se om alla verkligen är med på noterna. Är vi villiga att göra det som krävs? Eller avvaktar vi och ser vad som händer för vi kanske ändå inte riktigt tror på det som är tänkt att ske. Det spelar ingen roll hur bra vi riggat för en förändring om vi inte får det att börja röra på sig. Om nu alla vet vad som ska göras och förhoppningsvis också har köpt in på varför, varför händer inget? Eller bättre, vad är det som gör att det händer saker i önskad riktning? Om vi tar det från början så hade vi de förberedande stegen.

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision
Steg 4: Kommunicera för att få alla att agera på visionen

Det är nu det börjar. Nu väntar vi på att alla ska agera. Och det är här de flesta förändringsprojekt går i graven för inget händer. Gå till dig själv och känn efter. Vad händer om du stöter på hinder om du nu ska börja göra saker i en ny riktning? För det första är det inte ovanligt att man tycker det känns jobbigt att ”tvingas” börja förändra sitt beteende. Om du sedan också stöter på hinder på vägen så blir det än värre. Steg 5 handlar alltså mycket om att underlätta för alla som ska göra att förändringen blir verklighet. I praktiken gäller det att flytta bort alla hinder som kan finnas på vägen. Sannolikt har du en del skeptiker ombord som inget hellre önskar än att säga ”Vad var det jag sa…”

Steg 5: Röj hinder på vägen och stärk tron på att vi är på rätt väg

Exempel på hinder som försvårar att en förändring är chefer som inte riktigt tror på det som behöver göras eller belöningssystem som inte ligger i linje med det som önskas. Det spelar ingen roll om du säger att det här är det viktigaste vi har att göra om du sedan väljer att belöna på det sättet du alltid gjort. Inget kommer bli annorlunda. Andra exempel är bristen på information under förändringsprocessen eller att det finns ett klent självförtroende till att vi kommer att lyckas med det vi vill åstadkomma.

Några tips på vägen

1. Måla upp exempel på hur ni tidigare lyckats med förändringar för att stärka ert självförtroende.
2. Mät och belöna på aktiviteter som leder i rätt riktning
3. Flytta på chefer som inte tror på förändring till positioner där de inser att de måste ändra riktning.
4. Var generös med positivt förstärkande feedback. Beröm så fort du ser exempel i rätt riktning.

Nu hoppas jag det börjar hända saker hos er. Om så är fallet hur lyder då fortsättningen? För vi har två steg kvar att ta innan vi står på toppen. Återkommer!