Vi har tidigare berört vikten av att vara framgångsrik med att driva förändring i en värld som hela tiden är i rörelse. Konsekvensen av att vi stannar upp i vår utveckling är att vi blir förbisprungna. Vi berörde också att det finns en stor möjlighet till konkurrensfördel då forskningen visar att det är bara 20% av tagna beslut som leder till en bestående förändring i den önskade riktningen. Rent statistisk är det alltså ett av fem startade förändringsprojekt som går i mål. Tänk om ni skulle lyckas med vartannat projekt istället. Vad skulle det få för konsekvenser? Ni kommer att röra er fortare än strömmen.

Vad är det då som kännetecknar de som lyckas? De tar det ”steg för steg” och har en stor uthållighet. Att förändra invanda mönster tar tid. I tidigare kapitlet så har vi hunnit med att presentera 5 steg.

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision
Steg 4: Kommunicera för att få alla att agera på visionen
Steg 5: Röj hinder på vägen och stärk tron på att vi är på rätt väg

Vi har nu kommit för att ta det sjätte steget. I det här läget är det kritiskt. Det är nu det är upp till bevis om vi kommer att lyckas. I föregående moment röjde vi hinder för att skaffa oss så bra förutsättningar som möjligt för att få förändringen att börja ske. Nu gäller det att börja visa att vi faktiskt levererar i förändringens riktning.

Steg 6: plocka de lägst hängande frukterna för att snabbt visa på er framgång

Nu gäller det att agera snabbt och påvisa att vi är på rätt väg. Hittills har det varit mycket av förberedelser. Det är nu det ska hända. Inte helt osannolikt att det finns ett antal skeptiker i organisationen. Varför det är viktigt att snabbt kunna skapa ett momentum i rätt riktning för att vända de sista tvivlarna. Fokusera därför kortsiktig för att kunna presentera era segrar. Det viktiga i det här läget är just snabbheten. Får vi bara igång hela rörelsen åt rätt håll så kommer vi även vinna i långa loppet.

Några tips på vägen

1. Skapa segrar snabbt
2. Segrar som blir synliga för så många som möjligt i organisationen
3. Segrar som är otvivelaktiga och som kännas in på djupet
4. Segrar som är av betydelse för de mest inflytelserika personerna

Lyckas ni med detta då är ni när att ta er i mål. Det kanske är uppenbart vad som är nästa steg. För vi har ett viktigt kliv kvar. Och det är inte helt ovanligt att det är här som många fallerar. Återkommer.