Vi fortsätter vår guidning i hur du leder ett lyckat förändringsarbete. Motivet är förhoppningsvis glasklart vid det här laget. Vi vet att om vi inte är bra på att utveckla oss så springer omvärlden snabbare och vi hamnar på efterkälken med tappade affärer som följd. All framgångsrikt förändringsarbete börja med att vi skapar motivation för att förändring behövs. Det görs bäst med formeln: see, feel, change. Nu då vi hunnit till steg 7 så är vi mitt i själva ”changeprocessen”. Det sista vi talade om i föregående steg var vikten av att kunna visa på att förändringen håller på att ske. Att snabbt kunna plocka de lågt ”hängande frukterna” och fira framgångarna för att skapa ett momentum. Nu gäller det att vara uthållig och inte ta ut någon seger i förskott. Hittills har vi tagit följande steg

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision
Steg 4: Kommunicera för att få alla att agera på visionen
Steg 5: Röj hinder på vägen och stärk tron på att vi är på rätt väg
Steg 6: plocka de lägst hängande frukterna för att snabbt visa på er framgång

Fortsättningen är given. Det gäller att häng i. Det kan vara lätt att drista sig till att tror att nu löser det sig då vi ser att förändringen startat. Vi har säkert varit igång ett tag och önskar inget hellre än att vi är igenom. Risken är överhängande att vi tappar fart och inte riktigt går i mål. För att råda bot på detta måste vi återkomma till steg 1 som handlade om att skapa motivation till själva förändringen. Ur detta kan vi hitta energi för att orka jobba vidare med att ta det hela vägen ut. För vad vore alternativet om vi inte lyckades? Jo, vi skulle hamna tillbaka på den ursprungliga vägen som vi har varit överens om inte leder till mål.

Steg 7: visa uthållighet

För att orka hänga i har vi följande tips

1. För att prioritera din energi, försöka att välja bort och delegera så mycket som möjligt av arbetsuppgifter som ligger utanför det viktiga förändringsarbetet
2. Ta tillfället i akt och påminn om vikten av varför vi gör förändringen. Detta bidrar till att hålla motivationen uppe
3. Fånga tillfället då du ser möjligheten med att leda ändringsprocessen i en snabbare fil
4. Hela tiden, visa ditt eget engagemang i processen och du kommer få draghjälp av andra

Nu är vi nästa i hamn. Kvarstår en lite men ack så viktig pusselbit. Återkommer.