Nu ska vi landa på det sista steget i vår förändringstrappa. Vi har hittills talat om vikten av att vara förändringsbenägen för att inte bli passerad av en omvärld ständigt i utveckling. Den här följetongen har så långt inkluderat sju steg till din hjälp för att lyckas. För det är inte helt enkelt. Vem har inte varit med om att alla kring bordet har varit ”överens” om vad som behöver göras men att det sedan inte hänt något. Faktum är att det också är det mest sannolika utfallet. Forskningen visar att endast 20% av de beslut om vad som behöver göras leder till en bestående förändring. Ganska intressant. Och vilken potential det finns för den som inser värdet av ett framgångsrikt förändringsarbete för att utveckla verksamheten. Här kan man alltså skaffa sig ett försprång genom att se till att vara bland de 20% som lyckas. Vi har hittills presenterat sju steg att följa. Det åttonde handlar om att få förändring att bestå.

Steg 1: Skapa motivation till förändring
Steg 2: Sätt samman teamet som ska leda förändringsarbetet
Steg 3: Visa vart vi ska med en bra vision
Steg 4: Kommunicera för att få alla att agera på visionen
Steg 5: Röj hinder på vägen och stärk tron på att vi är på rätt väg
Steg 6: plocka de lägst hängande frukterna för att snabbt visa på er framgång
Steg 7: Visa uthållighet

Ingen förändring kan anses klar innan den är satt i ett invant mönster som sedan sker per automatik. Ungefär som att det är självklart att du spänner på dig bilbältet innan du åker iväg. Det inget du funderar. Det bara sker utan att du ifrågasätter om det verkligen behövs för de kommande milen. Alltså, vi pratar kultur. För kultur är mönster av beteende som sker utan att vi behöver tänka. Det bara händer. Innan vi kan stänga en förändringsprocess måste vi vara hundra på att nu är vi automatiserade. Vi behöver inte bli påminda längre, vi behöver inte bli matade med visionen, vi behöver inte röja bort hinder, etc. Allt bara sker.

Steg 8: Säkerställ att förändring har kommit för att stanna

För att nå upp till det sista steget har vi följande tips

1. Sluta inte jobba med steg 1-7 förrän förändring satt rot
2. Fortsätt att berätta och exemplifiera vad mycket ”rätt” som nu sker i organisationen
3. Befordra och rekrytera personer vars beteende helt överensstämmer med förändringsriktningen.
4. Övertyga dig själv om att beteende och resultat nu hjälper den nya kulturen att gro sig stark.

Då var vi i mål. Lycka till med era processer. Skaffa er konkuerensfördelar.