De flesta bolag ser vikten av ett stark varumärke och att deras kärnvärden är en viktig ingrediens i den plattformen. Frågan är bara hur dessa har tillkommit? Är det en produkt från företagsledningen att det är på det här sättet vi ska leva i bolaget eller är det en signatur för det viset vi verkligen agerar på? Det är ju inte så svårt att inse att det är bara den ena vägen som fungerar. Det är på det sättet vi agerar som vi blir bedömda på huruvida våra kärnvärderingar upplevs äkta eller inte. Att tro att det blir på det sättet vi bestämt att det ska vara utan att vi beter oss så är dömt att misslyckas. Alltså, glöm projektet med att sätta upp en plansch på väggen eller att trycka en broschyr. Det kan snarare bli värre då dina medarbetare har något att jämföra med. Vi säger att vi är på ett vis men agerar på annat sätt.
Hur kan du gå tillväga då? Du måste identifiera vad som verkligen är ert signum och vad det är som gör er attraktiva bland andra på marknaden. Vad är det som gör att de som arbetar hos er har valt er som arbetsgivare? Det skulle exempelvis kunna låta så här
Hos oss så litar vi på att alla gör sitt bästa, att vi ser och förstår varandras behov och att vi kan skaffa oss rätt förutsättningar för att leverera det som verkligen gör skillnad. 
Ur detta så är är det möjligt att kondenserat fram kärnvärden som exempelvis
Frihet – vi litar på individen och förmågan att ta ansvar för sin arbetssituation
Familjär – vi hjälper och stöttar och ser varandras behov
Kompetens – vi skaffar oss rätt förutsättningar för att leverera det som gör skillnad