Jag tror att alla inser att det är nödvändigt att utveckla sig. För vad händer annars? Omvärlden står ju inte still så du blir snar förbisprungen. Så långt är allt glasklart. Vi måste utveckla oss med andra ord. Och det är här det börjar bli intressant. För all form av utveckling är förknippat med något slag av förändring. Och det här med förändring kan vara ack så svårt. Vem har inte varit med om att alla kring bordet varit ”överens” om vad som behöver göras men att det sedan inte hänt något. Faktum är att det också är det mest sannolika utfallet. Att det inte händer något. Jag har tagit del av viss forskning kring det här med förändring som visar att endast 20% av de beslut om vad som behöver göras leder till en bestående förändring. Ganska intressant. Och vilken potential det finns för den som inser värdet av ett framgångsrikt med förändringsarbete för utveckla verksamheten. Här kan man skaffa sig ett försprång.
Om det nu är 80% av besluten som inte leder till något vad gör de då för fel? Eller än mer intressant vad gör de andra 20% som leder till ett resultat? De ”äter elefanten” i stycken. Det gäller att ta det steg för steg och att var uthållig. Förändring tar tid. Det allra viktigaste om du ska lyckas är att får de dina motiverade. Om vi ser förändringsarbete som en trappa som ska passerar så är det här steg 1. Att verkligen få alla att känna att nu är det nödvändigt att vi agerar. Att skapa en ”sense of urgency”. Detta görs bäst genom att visa på verkliga exempel som enkelt går att relatera till och som går att känna in. Det ska vara något som verkligen berör och som bäst förstärks med retoriska frågor som exempelvis ”vad blir konsekvensen om vi fortsätter på inslagen väg?”
All framgångsrikt förändringsarbete börja med att vi skapar motivation för att förändring behövs. Det görs bäst med formeln: see, feel, change
Det här var steg 1 i förändringstrappan. Det finns en handfull steg till innan du kommit upp och skapat ett bestående resultat. Mer om detta längre fram.