Vad är det som gör att du trivs och känner dig engagerad på jobbet? Vi har under hösten spanat kring några olika parametrar som är av betydelse för att du ska känna energi. Det har handlat om

Uppmärksamhet – Att få bekräftelse och uppskattning för sin insats
Delaktighet – Att få vara med och påverka sin situation
Gemenskap – Att vara en del av något större
Intressanta arbetsuppgifter – Att få känna att man utvecklas
Om vi sammanfattar oss så syns det tydligt att det handlar om att få känna sig kompetent, sedd och uppskattad för det man gör. Och här börjar det bli riktigt intressant. För om du ställer frågan till dina medarbetare om vad de anser att det viktigaste företaget har att göra för dem så blir oftast svaret.
1. Att få hjälp med att hitta intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Ett uppdrag som passar min kompetens där jag får känna mig duktig. Det ska också vara något att växa i. Något som utmanar till ett ständigt lärande.
2. Att det finns någon som lyssnar och agerar då jag har frågor och behöver hjälp med att förändra min situation.
3. Att verka för en vi-känsla. Jag vill känna att jag tillhör ett vinnande lag.
Egentligen ganska självklara saker som de flesta vet att det är så det fungerar om man vill bygga en arbetsplats med en hög energinivå. Men om du nu vet att det är så det är. Vad är det du ska börja göra för att gå i den riktningen? Inte alltid lika självklart och enkelt. Du har fått en del tips under hösten då vi spanat kring de fyra parametrarna Uppmärksamhet, Delaktighet, Gemenskap och Intressanta arbetsuppgifter. Lycka till!