Vad går ditt nuvarande uppdrag ut på?
Globalt komponentansvarig och projektledare för del av luftsystem för kommersiella fordon. Uppdraget går i huvudsak ut på att lyssna på kundernas önskemål och behov för att sätta upp krav mot leverantörer. Det innefattar även att utveckla strategier för framtida behov tillsammans med leverantörerna.

Vilka utmaningar ställs du inför?
Utmaningen är att sätta rätt krav till rätt kostnad för att få förväntad kvalitet. Vilka lösningar bidrar du med? Att vara sammanhållande mellan leverantör och kund, arbeta tvärfunktionellt mellan produktion, marknad, inköp, kvalitet och produktutveckling.

Vad ger ditt uppdrag dig för möjligheter?
Att vara en nyckelperson och ta stort ansvar, vara delaktig, ta initiativ och påverka produktens utveckling och inte minst min personliga utveckling.

På vilket sätt hjälper Veprox dig i ditt uppdrag?
De finns alltid till hands i min personliga utveckling och för att kunna möta upp mot kundens behov.

När du inte är på ditt jobb, vad gör du då?
Just nu blir det mycket pendling, min sambo bor och arbetar kvar i Bergen. Väl ”hemma” i Norge har vi ett aktivt friluftsliv.