Vad går ditt nuvarande uppdrag ut på?
Att utveckla mekaniska kraftlådor innehållande elektroniska komponenter, till ”plattform”.  En ”plattform” kan liknas vid en container med en radar på taket med syfte att bl.a. upptäcka mål. 

Vilka utmaningar ställs du inför?
Att arbeta tillsammans med resurser i hela utvecklingen ger många kravställare. Att möta krav och önskemål från elektriker eller produktion kan vara utmanande.

Vilka lösningar bidrar du med?
Robusta installationer, att förenkla för att skapa plats för komponenter. Att i vissa fall använda nya tillverkningsmetoder för förenkla och öka kvalitet, samtidigt utan att öka kostnaderna.

Vad ger ditt uppdrag dig för möjligheter?
En möjlighet att ta ansvar samt fått en ökad kunskap och kännedom om elektriska komponenter. Att se nya koncept växa fram från ide till färdig produkt.

På vilket sätt hjälper Veprox dig i ditt uppdrag?
Det har varit värdefullt att vi har varit flera från Veprox som kunnat hjälpa varandra. En annan sak med Veprox är just möjligheten att kunna byta uppdrag och stödet man känner när man sitter mellan uppdrag.

När du inte är på ditt jobb, vad gör du då?
Som pappa handlar det mest om att skjutsa barn på aktiviteter, pingis, fotboll, m.m. På grund av mitt eget intresse för pingis så spelar jag även seriespel i lag med min son.