Vi har stärkt vårt team inom PLM till en riktigt senior nivå . Idag kommer Veprox bäst till sin rätt då det handlar om att se till helheten.

Vi arbetar i hela produktlivscykeln med att utveckla och implementera processer som effektiviserar organisationen i sina ambitioner att växa sin affär. För oss är PLM – Product Lifecycle Management att se till helheten från idé via utveckling och produktion till förvaltningsfasen. Det är först då det går att skapa affärsnytta på riktigt. Med vår erfarenhet kan vi fånga det behov som organisation har och föreslå lösningar för en process som bäst stöttar affären. I själva införandefasen har vi också rätt kompetens att agera som förändringsledare för att hjälpa organisationen att göra rätt.

Sammanfattningsvis agerar vi som
• Vi förstår helheten
• Vi fångar behovet
• Vi föreslår lösningar
• Vi inför
• Vi driver förändring

Vår spetskompetens finns inom produktutvecklingsprocessen. Där har vi väldigt bra förståelse och kan därför formulera det rätta frågorna för att verkligen komma till kärna. Vad är det egentligen som tillför värde till affären? Där har vi vårt fokus. Vi förstår hur nya produkter dokumenteras och vad som sker under processen. Där kan och förstår vi det absoluta kravet med tydliga revisionsregler för att ha full spårbarhet på alla leveranser oavsett var i processen de befinner sig. Vår roll blir ofta en ”Solution Lead” i bryggan mellan organisationens behov och den realiserade lösningen.

Utöver att arbeta med de övergripande frågorna antar vi roller alltifrån användarsupport, metodutvecklare till förändrings- och projektledare.