I en alltmer globaliserad värld är kunskapen om olika kulturer en nödvändighet.

Vad är det som händer då vi inte förstår varandra? Du kanske har varit med om det någon gång. Att du har de mest tydliga och klara argument men du lyckas ändå inte nå den du pratar med. Ofta gör vi det misstaget att vi försöker att fortsätta på inslagen väg med att bli än mer tydliga och ta i med allt större ord. Vilket högst sannolikt får till följd att vi rör oss än längre ifrån varandra. Det är ungefär som att slå på en spik som redan är krokig. Mer av samma sak gör den bara än mer böjd.

Varför är det då så svårt att göra sig förstådd? Om du vänder på det. Vad händer med dig själv då du tar emot argument och konstaterar att den här personen har inte förstått min situation. Är du mottaglig då? Nej, sannolikt inte. Så, vad handlar det om egentligen? Jo, först måste du visa att du förstår situation för personen på andra sidan bordet. Först därefter är personen mottaglig att ta till sig dina argument. Alltså, först förstå och sedan göra sig själv förstådd.

Det kan vara nog så svårt att bygga förtroende och göra sig förstådd då vi rör oss inom vår egen svär. Om vi sedan lägger på en dimension till och pratar om hur det är då vi möter andra kultur blir den än värre. Hur gör du för att nå en person som kommer från USA, Japan, Tyskland, etc? För att lyckas bra så måste du ha kännedom om de underliggande skälen till varför vi beter oss olika beroende på kultur. Här har vi på Veprox tagit hjälp då vi inser vikten av att förstå och kommunicera på ett bra sätt. Igår gnuggades vi i ämnet tillsammans med Charlotta Brynger från CueMe som är expert på Interkulturella relationer. Där tog vi bland annat upp punkter som nedan sett ur olika kulturers perspektiv. En mycket givande tillställning med hög igenkänningsfaktor i de case som togs upp. Förutom att det var lärorikt så var det många tillfällen för skratt.

– Hur man ger feedback över kulturgränserna
– Hur man bygger förtroende
– Hur man motiverar och påverkar
– Hur man hanterar hierarkier och status