Nu tar vi nästa steg i vår utveckling. Veprox har hittills gjort sig känt för branschbredd och kompetenshöjd inom mekanik- och PLM-segmentet. Där har vi levererat konstruktörer uppdragsledare och metodutvecklare. Nu bygger vi ut på bredden med att ta in en ny tjänst. Vi har haft det i vår plan under 2017 och nu från årsskiftet vill vi lansera att vi även har med IoT i vårt utbud. Vi ser att att vi fortsatt kommer röra oss inom produktutvecklingsområdet med vår nya tjänst. Vi har idag ett gott rykte hos flertalet stora kunder där vi arbetar inom R&D och där vi redan får förfrågningar inom tjänsteområdet. Det vi gör är att lägga till en ny tjänst till en redan befintlig kund.

Sedan inser vi att konkurrensen om kandidater är stenhårt i ett tjänsteområde där kunderna närmast skriker efter kompetens. Men där känner vi oss trygga. Vi står väl rustade. Det är lätt att stiga ombord på Veprox. Vi är tydliga med vilka vi är, vi bryr oss om de våra och vi uppfyller ett av de viktigaste kriterierna med att det finns en valfrihet.