I slutet av förra året blev vår VD Bo Larsson intervjuad av företaget Think and Grow i deras podcast Inspirerande ledarskap.

Think do & grow är grundat av Anette Berg och Lena Engström som ägnat sig åt ledarutveckling i egna företag i mer än tio år. De har tillsammans framgångsrikt genomfört ledarträning med fler än tusen chefer och ledare i fler än hundra svenska företag och organisationer.

Intervjun som publicerades igår kan ni lyssna på i länken här under.

Bo Larsson drivs av att se människor växa och tror på frihet under ansvar! En viktig faktor för framgångsrikt ledarskap är att hålla sig till ett par fokusområden vilket skapar tydlighet och bygger hög trovärdighet. Hos oss så litar vi på att alla gör sitt bästa, att vi ser och förstår varandras behov och att vi kan skaffa oss rätt förutsättningar för att leverera det som verkligen gör skillnad. En annan central parameter i Veprox filosofi är att ”leva sina kärnvärden”, att alla verkligen agerar enligt dessa i vardagen. Hör Bo utveckla sina tankar om vad som händer med människor som får vara delaktiga i en organisation där öppenhet är viktigt.”

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/