Idag presenterar vi stolt Veprox nya hemsida under mottot – vi gör skillnad för dig. Vi gått och sugit på den här karamellen ett tag för att känna in att vår identitet linjerar med vår framställan. För oss är det viktigt att alla ska kunna känna igen sig. 

Jag tror de flesta känner till vad Veprox gör. Att vi levererar ingenjörstjänster för utveckling av mekaniska system och att vi har en stor bredd över branscherna med erfarna konsulter. Jag är också ganska säker på att Veprox känns igen på hur vi agerar med att det finns en stor frihet där vi litar på varandra och att vi är lite mindre och familjära. Men vad är det som vi verkligen brinner för? Vad är det som gör att vi tycker att det är kul att gå till jobbet? För oss är det att vi dagligen ges möjlighet till att göra skillnad för de som vi har i vår närhet. Vi brinner för att göra skillnad! 

Utöver att vi har blivit tydligare med vår identitet så har vi lyft fram nyhetssidan till en mer framskjuten placering. Vi har som mål att publicera en nyhet i veckan varför de också förtjänar en mer publik placering.